مقالات

بدهی متوفی به عهده کیست ؟

هر شخصی که دار فانی را وداع می کند، در صورت داشتن مال و اموال، آن ها به صورت طبیعی به وارث هایش می رسد. ولی برخی از افراد هم هستند که نه تنها بعد از مرگ به وارث های خود مال و اموالی نمی گذارند، بلکه کلی هم بدهی و طلب برای آن ها باقی می گذارند و می روند.

حالا ورثه های آن متوفی در صورتی که دارایی آن جوابگوی بدهی هایش نباشد یا اصلا مال و اموالی نداشته باشند، باید بدهی های متوفی را به چه صورتی پرداخت کنند.

بدهی متوفی به عهده کیست؟

در طول مدت زمان زندگی ممکن است هر شخصی برای خود دارایی هایی را جمع آوری کرده و یا در برابر دیگران بدهکار شوند. در زمان فوت، تمامی دارایی های آن فرد به بازماندگان خود می رسد، اگر فرد متوفی برای بازماندگان خود اموال و یا بدهی هایی جای بگذارد، بعد از پرداخت آن بدهی ها، باقی اموال بین ورثه تقسیم می شود.

به اموال و بدهی های جا مانده از متوفی به اصطلاح ماترک و یا ترکه گفته می شود. در پاسخ به این سوال که بدهی های متوفی به عهده ی چه کسی است، می توان گفت که: در بیشتر اوقات ممکن است با فوت فرد، بازماندگان آن مرحوم به دلیل ناآگاهی از قوانین دچار مشکلات زیادی با طلبکاران او شوند. در ادامه به بررسی برخی از نکات در مورد بدهی های متوفی می پردازیم. که با رعایت آن می توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری به عمل آورد.

  • با فوت یک شخص، تمامی بدهی های متوفی از ماترک وی پرداخت می شود.
  • زمانی که فردی فوت می کند تمامی دیون و بدهی های آن باید هر چه زودتر پرداخت می شوند. به این صورت که شاید متوفی به فردی بدهی داشته باشد که زمان پرداخت آن یک سال بعد باشد، ولی بعد از فوت آن، طلبکار می تواند طلب خود را بلافاصله از ترکه ی متوفی دریافت نماید.
  • طبق قوانین، بازماندگان متوفی و یا به اصطلاح ورثه های آن ملزم نیستند که غیر از ترکه، چیز دیگری به طلبکاران متوفی پرداخت کنند. در صورتی که میزان ترکه برای ادای تمامی دیون کافی نباشد، ترکه به صورت مساوی بین تمامی بستانکاران تقسیم می شود.

بررسی دیگر نکات در مورد بدهی های متوفی

در مورد بدهی های متوفی هر کدام از ورثه این اختیار را دارند که ترکه را رد کنند. برای این کار باید به صورت کتبی و یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کنند.

در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد. البته باید به این موضوع هم دقت کرد که هر کدام از وراث مسئول ادای تمامی دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و نیازی به پرداخت غیر از ترکه به طلبکاران ندارند.

همچنین بخوانید : نوشتن وصیت نامه اموال و آشنایی با انواع آن

در صورت رد ترکه، میزان سهم آن ها به بستانکاران متوفی داده می شود. برای همین خاطر هرگاه چیزی از ترکه باقی بماند به ورثه پرداخت می شود. ورثه برای دریافت ترکه به دادگاه مراجعه می کنند و بعد از تسویه ی باقیمانده ی ترکه به بستانکاران، اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.

تکلیف بدهی متوفی به بانک چه می شود

برخی مواردی در خصوص بدهی های متوفی وجود دارد که به شرح زیر هستند:

اعلام موجودی متوفی

تمامی بانک ها و موسسات اداری در صورتی که مالی از متوفی نزد خود داشته باشند، بایستی در مدت زمان یک ماه از تاریخ فوت، اقدام به تنظیم تمامی وجوه نقدی و یا سهم الشرکه متوفی نمایند و آن را به حوزه ی مالیاتی محل تقسیم دهند.

وصول دیون موجل متوفی

میزان مبلغ بدهی متوفی که از بانک تسهیلات دریافت کرده است، در صورتی که این تسهیلات بیمه عمر شده باشند، با ارسال مدارک فوت، به وسیله ی شرکت بیمه پرداخت خواهند شد. البته باید مدت زمان تسهیلات سررسید نشده و به سرفصل مطالبات منظور نشود.

پرداخت موجودی متوفی به ورثه های خود

در صورت ارائه ی گواهی حصر وراثت تمامی وجوه موجود در حساب بانکی فرد متوفی را می توان دریافت کرد. البته برای این کار هم برخی قوانین و مقررات خاص و زیادی وجود دارد.

پرداخت موجودی حساب های مشترک متوفی

وقتی که فرد متوفی دارای حساب های مشترک باشد، بعد از فوت آن حساب مزبور بسته می شود و با توجه به سهام دیگر شرکا در زمان افتتاح حساب، نسبت آن تعیین می شود. بعد از اتمام این مراحل، موجودی متوفی به ورثه های آن پرداخت می شود.

آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟

ورثه باید تا مدت زمان یک ماه اقدام به قبول و یا رد ترکه بعد از فوت متوفی کنند، در صورت رد و یا قبول ترکه دیگر آن ها مسئولیتی در قبال کم و یا زیاد بودن ترکه و طلبکاران آن ندارند.

ولی اگر ترکه را در مدت زمان یک ماه قبول و یا رد نکنند، ممکن است که در مقابل بدهی های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده ی 226 قانون امور حسبی ورثه های متوفی ملزم نیستند غیر از ترکه چیز دیگری را به طلبکاران بدهند. اگر ترکه برای اداء تمامی دیون متوفی کفاف ندهد، ترکه به صورت مساوی در بین همه ی بستانکاران تقسیم می شود.

آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟

البته در همین راستا ذکر این نکته از قاعده خارج نمی باشد که با وجود این موضوع که ورثه ملزم نیستند که غیر از ترکه، مبلغ دیگری را از جیب خود به بستانکاران بدهند، ولی زمانی که ورثه ترکه را قبول کنند، و با اثبات این که ترکه جوابگوی بدهی ها نباشد و نتوانند این موضوع را ثابت کنند باید به هر طریقی که شده، تمامی دیون را نسبت به سهمشان در انحصار وراثت از اموال خود برای کسب رضایت طلبکاران پرداخت نمایند.

آیا باید بدهی های پدر فوت شده را بپردازیم؟

وارث متوفی بعد از فوت باید تمامی ترکه را رد یا قبول کنند، چون در صورتی که ترکه کفاف بدهی های متوفی را ندهد، طلبکاران می توانند به وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع پیدا کنند.

تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی

زمانی که شخصی از دنیا می رود، بایستی تمامی حق و حقوق آن و بدهی های متوفی پرداخت شود. اگر متوفی ماترکی به جای گذاشته باشد، تمامی طلب های آن را از ماترک وی پرداخت می کنند. در غیر این صورت ورثه های متوفی هیچ گونه اجباری در پرداخت بدهی های طلبکاران از اموال شخصی ندارند.

نحوه  کسر هزینه ها و بدهی های متوفی چگونه می باشد؟

نحوه ی کسر هزینه ها و بدهی های متوفی که از محل ترکه ی متوفی پرداخت می شود به شرح زیر است:

  • هزینه ی کفن و دفن خود متوفی
  • پرداخت بدهی های طلبکاران دارای رهن و یا وثیقه از اموال متوفی
  • پرداخت حقوق و دستمزد اشخاصی که در خدمت متوفی بودند.
  • پرداخت طلب اشخاصی که مال آن ها تحت عنوان قیمومت در اداره ی متوفی بوده است.
  • پرداخت طلب پزشک و دارو فروش و تمامی هزینه هایی که مصرف مداوای متوفی شده است
  • پرداخت نفقه و مهریه همسر
  • پرداخت طلب بستانکاران عادی

اثبات بدهی متوفی چگونه است ؟

در مورد بدهی های متوفی اگر سند طلبکار به تعبیر حقوقی عادی  باشد، مانند رسید یا قرارداد خارج از دفترخانه، هر یک از ورثه ها می توانند در جلسات دادرسی، اقدام به ادعای تردید نسبت به امضای مورث نمایند.

اثبات بدهی متوفی چگونه است ؟

در صورتی که جعل صورت گرفته شود، به خصوص در چک ها، از طریق مراجع قضایی امکان شکایت و رسیدگی وجود دارد. ولی در صورتی که اثبات بدهی متوفی به صورت قانونی و بدون هیچ گونه مشکلی باشد باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار داده شود.

اولویت بدهی های متوفی چگونه است ؟

پرداخت بدهی های متوفی دارای اولویت هایی می باشد که به صورت زیر است:

طبقه اول

حقوق کارگر خانه، حقوق خدمتگذار بنگاه متوفی، دستمزد کارگرانی که روزانه مزد می گیرند.

طبقه دوم

طلب اشخاصی که به عنوان قیمومیت مدیون شده است.

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش

اگر میت در زمان فوت طلبکار باشد چه می شود؟

در صورتی که میت در زمان فوت بدهی هایی داشته باشد، مطابق قانون تمامی بدهی های متوفی از ترکه ی وی باید پرداخت شود. بعد از پرداخت بدهی ها، باقی مانده ی آن در بین ورثه هایش تقسیم می شود. با توجه به قوانین موجود، ورثه ملزم نیستند که به غیر از ترکه چیز دیگری به طلبکاران پرداخت کنند، مگر این که ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند.

اگر میت در زمان فوت طلبکار باشد چه می شود؟

در این حالت ورثه مسئول خواهند بود. تمامی اموال متوفی بعد از فوت او به وارثان آن به وسیله ی وکیل منتقل می شود و بعد بدهی مربوط به طلبکاران از اموال ترکه پرداخت می شود. بدهی فرد فوت شده باید در اسرع وقت پرداخت شود. البته ورثه ها مسئولیتی در قبال پرداخت چیزی غیر از اموال ترکه به طلبکاران متوفی ندارند.

بدهی (مهریه) زن متوفی به چه کسانی می رسد ؟

زمانی که زنی فوت می کند تمامی حق و حقوق آن به ورثه اش خواهد رسید. چون یکی از حقوق زن مهریه ی وی می باشد و در صورتی که در هنگام حیات خویش از همسرش دریافت نکرده باشد، تمامی حق و حقوق او به ورثه هایش می رسد.

دلیل اهمیت این مسئله هم در این است که پدر و مادر زوجه می توانند از مهریه ی وی ارث ببرند. به منظور احتساب مهریه می بایست تمامی سهم زوج از مبلغ مهریه کم شده و با توجه به سهم الارث پدر و مادر به آن ها پرداخت می شود.

جنت نوین فروشنده انواع سنگ قبر و سنگ مزار

جنت نوین فروشنده انواع سنگ قبر مرمر ، سنگ قبر گرانیت ، سنگ مزار مرمریت و سنگ مزار مصنوعی می باشد . جهت کسب اطلاع بابت خرید سنگ قبر می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۸۰۱۷۰۵ تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *