شعر یا متن سنگ قبر و یا سنگ مزار عنوان هایی هستند از تفسیر شرح حال و واقیعت جهان هستی که گاه به عنوان خواننده داغی که بر دل نشته را بیان میکند و گاه درس و پندی که در مفهوم زندگی نهفته است. بعد از خرید سنگ مزار باید به فکر نوشتن متن بر ور ی سنگ قبر باشید  

حال در این قسمت انواعی از متن ها و شعر های سنگ مزار خواهر، برادر جوان، شهید و شعر سنگ قبر مادر را قرار دادیم که گلچینی از جدیدترین و زیباترین متون سنگ قبر مرمر ، سنگ قبر گرانیت و… می باشند.

اشعار کوتاه برای سنگ قبر

متن سنگ مزار کوتاه

جملات و کلمات کلیدی کوتاه سنگ مزار که مفهومی عمیق یا بسیار ساده دارند بازخورد نسبتا بیشتر و خوانا تری

متن سنگ قبر خواهر

شعر سنگ قبر خواهر

متن سنگ مزار زیبا و جدید خواهر خواهرم گاهے لحظـہ هایـم ازتولبریـز میـشود،از احساسم سرمیـروے و فـضاے خانـہ پرمیـشود از

متن سنگ مزار شهید

متن سنگ مزار شهید

متن زیبا و جدید سنگ مزار شهید ◄থৣ ?থৣ►  پاسـכارم و هرگز نـکنم پشت بـہ میـכانـ گر سر بروכ من

متن برای سنگ قبر برادر

شعر سنگ قبر جوان

بازگشت همه بسوی اوست. مرگ جوان برای پدر و مادر کمرشکن و برای سایر اعضا بسیار سخت و طاقت فرسا

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

در صورتیکه مادر عزیزتان به تازگی فوت کرده شما باید شعر سنگ قبر مادر را به زیبایی انتخاب کنید. در

شعر و متن سنگ قبر پدر

متن سنگ مزار پدر

بازگشت به زندگی پس از مرگ پدر یکی از سخت ترین چالش هایی است که هر فردی پس از از