متن سنگ مزار

شعر سنگ قبر خواهر

متن سنگ قبر خواهر

متن سنگ مزار زیبا و جدید خواهر

خواهرم گاهے لحظـہ هایـم ازتولبریـز میـشود،از احساسم سرمیـروے و فـضاے خانـہ پرمیـشود از دلتنگیـ…

پشت کدام پنجره باایـستم کـہ انتظاره تورا نکشم خواهرم؟زیـر سقـف کدام آسمان نـ؋ـس بکشم کـہ عطر محبتت گیـجم نکند!دلتنگم!وهیـچ چیـز جز بودنت حالم را خوب نمیـکند.

خواهرم نبودنت آه بلندیـست کـہ از دلِ خاطره هایـت برمیـخیـزدو کلبـہ ے متروک قلبم را میـسوزاند!

دلم دلتنگ روزهایـیـست کـہ دیـگربازنخواهد گشت!براے خواهرم کـہ دیـگر حضورش رااحساس نخواهم کرد!بـہ راستے کـہ چـہ زود دیـر میـشود.

من نمیـدانستم معنے هرگز را!توچرا بازنگشتے دگر خواهرجان؟

خواهرم وقتے دلتنگت میـشوم،درون قاب عکست غرق میـشوم!آنجاست کـہ صداے آتش گرفـتن قلبم چشمانم را میـسوزاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *