سنگ مزار هرات کد ۱۱۱

    سنگی سفید و یک دست با حاله های سبز و کرمی رنگ به همراه قرنیز مشکی گرانیت که حکاکی متن سنگ کامپیوتری تراشیده شده

    × سلام! چطور میتونم کمکتون کنم