سنگ مزار گرانیتیمشاهده همه

مشکی گرانیت سیمین اصفهان دو اناری با لم تیره که ب شکل خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز مشکی سیمین اصفهان اجرا شده

گرانیت مشکی کیفیت بالا با بافتی سخت از معادن اصفهان که به صورت کف نصب با دو دست قرنیز گرانیت نصب شده

سنگ مشکی بدون رگه در طرحی بافضای باغچه ای بصورت سه تیکه به شکل خوابیده همسطح با زمین نصب شده که حاشیه دور سنگ قزنیز گرانیت اصفهان استفاده شده

گرانیت نطنز اصفهان با گل دونه های طوسی مشکی که مقاومت بالای در سرما و گرما از خود نشان داده، این سنگ به همراه قرنیز گرانیت کار شده که روی قرنیزها حکاکی کامپیوتری سندبلاست اجرا شده

سنگ مزار گرانیت مشکی بدون رگه با قابلیت چاپ عکس لیزری بالا که قاب بندی شده با قرنیز برزیلی

سنگی مشکی با حداقل رگه که جزء مشکی ترین سنگ مزار های اصفهان به شمار میاید این سنگ مقاومت بالای در برابر سرما و نفوذ پذیری آب دارد

سنگ مزار مرمریتیمشاهده همه

مرمریت افغانستان با هاله های سبز وکرم رنگ به بصورت دودست قرنیز هرات کف نصب اجرا شده، این سنگ جز زیباترین مرمریت های سفیدی که به طرح باغچه تیرکمانی اجرا شده و عاری از هرگونه رگه است میباشد

مرمریت ازنای لرستان سنگی با حاله های طوسی و پشت زمینه سفید که با ضخامت بالا و ابزار پله ای با دو دست قرنیز مرمریت ازنا بصورت کف نصب با طراحی طرح گل سندبلاست روی قرنیز ها اجرا شده

مرمر شیشه ای سبز کرمان با چاپ عکس رنگی و قرنیز ضخیم از جنس مرمر که با سندبلاست کامپیوتری طراحی و حکاکی شده

سنگ مرمر سبز روشن با رگه های طلایی که به شکل سه تیکه باغچه دار شده و حاشیه هرتکه فضای مناسب گل کاری سنگ را تحیه نموده. این سنگ با شن رنگی تزئین وبا قرنیز مرمر اجرا شده

سنگی با رنگ و رگه های بسیار زیبا که بشکل ساده با قرنیز مشکی و حکاکی کامپیوتری متن سنگ  اجرایی شده

سنگی سفید با بافت شکری و رگه های طوسی تیره بسیار زیبا که با یک دست قرنیزی که از جنس خود سنگ استفاده شده

سنگ مزار مرمریت طوسی با بافتی مقاوم در مقابل شکستگی و سرما که با قرنیز مرمریت کارشده و عکس تو دل سنگ قرار گرفته

سنگی به رنگ سفید استخوانی با حاله های رنگی سبز، قهوه ای، خاکستری که از زیباترین مرمریت های سفید بشمار می آید. این سنگ مزار با قرزنیز هرات کار شده و روی قرنیزها طرح سندبلاست علی علی علی... حکاکی شده  

نمایشگاه سنگ مزارمشاهده همه

مرمریت افغانستان با هاله های سبز وکرم رنگ به بصورت دودست قرنیز هرات کف نصب اجرا شده، این سنگ جز زیباترین مرمریت های سفیدی که به طرح باغچه تیرکمانی اجرا شده و عاری از هرگونه رگه است میباشد

سنگ مصنوعی نانو ایرانی با بافتی سفید و یک دست کامل بدون هیچ رگه که بصورت خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز گرانیت مشکی سیمن اجراشده که طرح سندبلاست کامپیوتری روی قرنیز ها حکاکی شده

مشکی گرانیت سیمین اصفهان دو اناری با لم تیره که ب شکل خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز مشکی سیمین اصفهان اجرا شده

مرمریت ازنای لرستان سنگی با حاله های طوسی و پشت زمینه سفید که با ضخامت بالا و ابزار پله ای با دو دست قرنیز مرمریت ازنا بصورت کف نصب با طراحی طرح گل سندبلاست روی قرنیز ها اجرا شده

مرمر شیشه ای سبز کرمان با چاپ عکس رنگی و قرنیز ضخیم از جنس مرمر که با سندبلاست کامپیوتری طراحی و حکاکی شده

گرانیت مشکی کیفیت بالا با بافتی سخت از معادن اصفهان که به صورت کف نصب با دو دست قرنیز گرانیت نصب شده

سنگ مشکی بدون رگه در طرحی بافضای باغچه ای بصورت سه تیکه به شکل خوابیده همسطح با زمین نصب شده که حاشیه دور سنگ قزنیز گرانیت اصفهان استفاده شده

سنگ مرمر سبز روشن با رگه های طلایی که به شکل سه تیکه باغچه دار شده و حاشیه هرتکه فضای مناسب گل کاری سنگ را تحیه نموده. این سنگ با شن رنگی تزئین وبا قرنیز مرمر اجرا شده

سنگ مزار گرانیتیمشاهده همه

مشکی گرانیت سیمین اصفهان دو اناری با لم تیره که ب شکل خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز مشکی سیمین اصفهان اجرا شده

گرانیت مشکی کیفیت بالا با بافتی سخت از معادن اصفهان که به صورت کف نصب با دو دست قرنیز گرانیت نصب شده

سنگ مشکی بدون رگه در طرحی بافضای باغچه ای بصورت سه تیکه به شکل خوابیده همسطح با زمین نصب شده که حاشیه دور سنگ قزنیز گرانیت اصفهان استفاده شده

گرانیت نطنز اصفهان با گل دونه های طوسی مشکی که مقاومت بالای در سرما و گرما از خود نشان داده، این سنگ به همراه قرنیز گرانیت کار شده که روی قرنیزها حکاکی کامپیوتری سندبلاست اجرا شده

سنگ مزار گرانیت مشکی بدون رگه با قابلیت چاپ عکس لیزری بالا که قاب بندی شده با قرنیز برزیلی

سنگی مشکی با حداقل رگه که جزء مشکی ترین سنگ مزار های اصفهان به شمار میاید این سنگ مقاومت بالای در برابر سرما و نفوذ پذیری آب دارد

سنگ مزار مرمریتیمشاهده همه

مرمریت افغانستان با هاله های سبز وکرم رنگ به بصورت دودست قرنیز هرات کف نصب اجرا شده، این سنگ جز زیباترین مرمریت های سفیدی که به طرح باغچه تیرکمانی اجرا شده و عاری از هرگونه رگه است میباشد

مرمریت ازنای لرستان سنگی با حاله های طوسی و پشت زمینه سفید که با ضخامت بالا و ابزار پله ای با دو دست قرنیز مرمریت ازنا بصورت کف نصب با طراحی طرح گل سندبلاست روی قرنیز ها اجرا شده

مرمر شیشه ای سبز کرمان با چاپ عکس رنگی و قرنیز ضخیم از جنس مرمر که با سندبلاست کامپیوتری طراحی و حکاکی شده

سنگ مرمر سبز روشن با رگه های طلایی که به شکل سه تیکه باغچه دار شده و حاشیه هرتکه فضای مناسب گل کاری سنگ را تحیه نموده. این سنگ با شن رنگی تزئین وبا قرنیز مرمر اجرا شده

سنگی با رنگ و رگه های بسیار زیبا که بشکل ساده با قرنیز مشکی و حکاکی کامپیوتری متن سنگ  اجرایی شده

سنگی سفید با بافت شکری و رگه های طوسی تیره بسیار زیبا که با یک دست قرنیزی که از جنس خود سنگ استفاده شده

سنگ مزار مرمریت طوسی با بافتی مقاوم در مقابل شکستگی و سرما که با قرنیز مرمریت کارشده و عکس تو دل سنگ قرار گرفته

سنگی به رنگ سفید استخوانی با حاله های رنگی سبز، قهوه ای، خاکستری که از زیباترین مرمریت های سفید بشمار می آید. این سنگ مزار با قرزنیز هرات کار شده و روی قرنیزها طرح سندبلاست علی علی علی... حکاکی شده  

نمایشگاه سنگ مزارمشاهده همه

مرمریت افغانستان با هاله های سبز وکرم رنگ به بصورت دودست قرنیز هرات کف نصب اجرا شده، این سنگ جز زیباترین مرمریت های سفیدی که به طرح باغچه تیرکمانی اجرا شده و عاری از هرگونه رگه است میباشد

سنگ مصنوعی نانو ایرانی با بافتی سفید و یک دست کامل بدون هیچ رگه که بصورت خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز گرانیت مشکی سیمن اجراشده که طرح سندبلاست کامپیوتری روی قرنیز ها حکاکی شده

مشکی گرانیت سیمین اصفهان دو اناری با لم تیره که ب شکل خوابیده همسطح زمین با یک دست قرنیز مشکی سیمین اصفهان اجرا شده

مرمریت ازنای لرستان سنگی با حاله های طوسی و پشت زمینه سفید که با ضخامت بالا و ابزار پله ای با دو دست قرنیز مرمریت ازنا بصورت کف نصب با طراحی طرح گل سندبلاست روی قرنیز ها اجرا شده

مرمر شیشه ای سبز کرمان با چاپ عکس رنگی و قرنیز ضخیم از جنس مرمر که با سندبلاست کامپیوتری طراحی و حکاکی شده

گرانیت مشکی کیفیت بالا با بافتی سخت از معادن اصفهان که به صورت کف نصب با دو دست قرنیز گرانیت نصب شده

سنگ مشکی بدون رگه در طرحی بافضای باغچه ای بصورت سه تیکه به شکل خوابیده همسطح با زمین نصب شده که حاشیه دور سنگ قزنیز گرانیت اصفهان استفاده شده

سنگ مرمر سبز روشن با رگه های طلایی که به شکل سه تیکه باغچه دار شده و حاشیه هرتکه فضای مناسب گل کاری سنگ را تحیه نموده. این سنگ با شن رنگی تزئین وبا قرنیز مرمر اجرا شده

مطالب جدید

آلبوم

متن سنگ مزار

جدید ترن متن ها وشعر های سنگ مزار

ادامه مطلب