بازسازی:

رنگ، تعمیرات، زیرنویس، باغچه ،بازسازی سنگ

دلیل‌های مختلفی برای بازسازی سنگ مزار وجود دارد که از مهم‌ترین این موارد اضافه کردن مشخصات جدید روی سنگ می‌باشد که در آرامستانهای که قبور چند طبقه هستنددر صورت دفن متوفای جدید در مزار لازم برداشت سنگ و اضافه کردن مشخصات روی سنگ مزار است مجموعه جنت نوین تمام خدمات صفر تا صد این کار را به عهده می‌گیرد

اگر نیاز به خدمات زیرنویسی بازسازی سنگ مزار دارد باید بدانید که در این شرایط بنا به طرح سنگ جنس میتواند کیفیت و هزینه مختلفی داشته باشد که در این صورت لازم مشاوره با کارشناسان جنت نوین می‌باشد در صورت بررسی شرایط هزینه‌های این کار برای شما برآورده می‌شود

رنگ آمیزی پاک شدن نوشته‌های متن سنگ یکی از دلایل بازسازی و ترمیم سنگ مزار‌هاست که در این بازسازی با رنگ آمیزی پولیش کاری سنگ رو به کیفیت روز اول برمی‌گرداند که نمایی آراسته از اسم و مشخصات مدرسه سنگ را داشته باشید

عامل اصلی این رنگ رفتگی تابش آفتاب و بارندگی و شستشوی مزار می‌باشد که به طور تقریبی هر ساله می‌بایستی این ترمیم و بازسازی روی سنگ انجام شود

عوامل مختلفی دلیل تخریب سنگ‌های مزار می‌باشد که نشست خاک گرفته تا شکستگی و جرم گرفتگی و رنگ رفتگی اما تمام این موارد در مجموعه قابل بازگردانی و بازسازی مجدد می‌باشد به طوری که مزار پیوسته ظاهر آراسته و شکیل خود را حفظ کند اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی دارید با کارشناسان جنت نوین تماس بگیرید